Veel gestelde vragen

Welke stappen moeten doorlopen worden om te komen tot een verplaatsing van een laadpaal?

 1. EVnetNL belt u na ontvangst van de aanvraag. U geeft dan aan:  
  • wat de achterliggende reden voor de verplaatsing is, op welke manier de keuze voor de nieuwe locatie tot stand is gekomen en of er met zekerheid gebruik wordt gemaakt van de laadpaal op de nieuwe locatie;
  1. dat de gemeente  budget heeft om de verplaatsing te bekostigen;
  2. of de gemeente voor de nieuwe locatie een verkeersbesluit publiceert om de parkeerplek te reserveren en te  handhaven;
  3. wanneer  de verplaatsing uitgevoerd kan worden.
 2. Daarnaast bestudeert EVnetNL het huidige gebruik op de laadpaal op de oude locatie en het verwachte gebruik op de nieuwe locatie. Aan de hand van deze informatie wordt onderzocht of verplaatsing ook vanuit dat oogpunt wenselijk is. Het is namelijk belangrijk dat de laadpaal zo goed mogelijk gebruikt wordt. Indien EVnetNL constateert dat er een betere locatie is waar meer gebruik wordt gemaakt van de laadpaal, wordt dit met de gemeente besproken.
 3. Wanneer alle informatie compleet is, vraagt EVnetNL een technische controle aan bij ElaadNL om te bepalen of er een geschikte kabel in de buurt ligt. ElaadNL is een samenwerkingsverband van netbeheerders en coördineert, registreert en toetst aansluitingen voor laadpalen op het openbare elektriciteitsnet. Ook wordt in dit stadium bekeken of het nodig is dat de gemeente aanrijdbeveiliging plaatst of verharding rondom de laadpaal aanbrengt.
 4. Zodra de locatie definitief is en de technische controle in orde, vraagt EVnetNL de verplaatsing van de laadpaal en de af- en aansluiting aan bij de aannemer en ElaadNL. Op dat moment worden ook de exacte kosten en de plandatum bekend. Deze geeft EVnetNL door aan de gemeente.
 5. Wanneer de gemeente akkoord is met deze kosten, wordt de verplaatsing in gang gezet. EVnetNL verzorgt alle contacten met de aannemer en ElaadNL;
 6. Zodra de verplaatsing is uitgevoerd, ontvangt de gemeente een terugkoppeling en uiteindelijk ook de factuur. Zodra de factuur is voldaan, is de verplaatsing afgehandeld.

Wat zijn de kosten van een verplaatsing van een laadpaal?
De totale kosten van een verplaatsing zijn afhankelijk van diverse variabelen, zoals welke netbeheerder in de regio actief is, welke aannemer de actie uitvoert, of er een geschikte kabel in de buurt op de nieuwe locatie ligt, etc. Ruwweg kost een verplaatsing tussen de €1.700,- en de €2.200,-. De kosten zijn in de regel voor de partij die de verplaatsing verzoekt. Dit is contractueel vastgelegd in de overeenkomst tussen de gemeente en EVnetNL. De exacte kosten worden bekend zodra de verplaatsing aangevraagd wordt door EVnetNL.

 Wat is de doorlooptijd van een verplaatsing van een laadpaal?
De doorlooptijd van een verplaatsing hangt van diverse zaken af. Bijvoorbeeld van het al dan niet publiceren van een verkeersbesluit door de gemeente, de benodigde vergunningen en de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het aansluiten van de laadpaal. Zodra de verplaatsing definitief met u is afgestemd en we de verplaatsing hebben aangevraagd bij de aannemer en ElaadNL (zie stap 4) kunt u rekenen op een doorlooptijd van circa 12 weken. Deze termijn is exclusief onverwachte werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van het elektriciteitsnet). EVnetNL houdt u gedurende het proces op de hoogte van de planning. 


Privacyverklaring