Veel gestelde vragen

 • Wat is het verschil in de keuzes die EVnetNL biedt?

  Gemeenten die het eigendom van laadpalen krijgen, hebben volledig eigen regie. Deze gemeenten kunnen zelf – of indien gewenst – samen met andere gemeenten bepalen hoe zij bijvoorbeeld het beheer en onderhoud organiseren, of laadpalen worden verplaatst en wat de laadprijzen zijn. Bij de andere optie verzorgt EVnetNL het beheer en onderhoud van de laadpalen voor vijf jaren. De samenwerking tussen gemeente en EVnetNL wordt dan voortgezet.
  Voorwaarde bij beide opties is dat de gemeente deelneemt aan het Nationaal Living Lab Smart Charging.

   

 • Waarom kiest EVnetNL voor een verlenging van vijf jaar (tot en met 2021)?

  We gaan het basisnetwerk van EVnetNL upgraden tot een slim netwerk. Daarbij willen we het slimme netwerk ook benutten voor Smart Charging en lokale laadkracht projecten. De upgrade kunnen we snel uitvoeren, maar het uitvoeren van deze onderzoeksprojecten willen we op een gedegen wijze aanpakken in het nationale Living Lab van ElaadNL. Dat vraagt een langere periode. Bovendien willen we graag het landelijk dekkende slimme netwerk van laadpalen in de lucht te houden in deze periode waarin de markt voor elektrisch rijden een nieuwe ontwikkeling gaat doormaken.  

 • Marktpartijen met interesse in de laadpalen kunnen ze niet overnemen. Waarom niet?

  EVnetNL heeft contracten met gemeenten voor het beheren en onderhouden van de laadpalen. Overdracht van de laadpalen kan daardoor ook alleen aan gemeenten plaatsvinden. Het staat gemeenten en marktpartijen vrij om afspraken te maken over overname, nadat de gemeente de laadpalen heeft overgenomen van EVnetNL. Bij de overdracht van EVnetNL laadpalen aan de gemeente stelt EVnetNL een aantal voorwaarden op het gebied van Smart Charging en het Living Lab. Deze blijven gelden als een marktpartij de laadpalen weer van de gemeente overneemt of namens de gemeente beheert.

   

 • Hoe zit het met de installatievergoeding en de prijs van het laden?

  Door de installatievergoeding genereert EVnetNL inkomsten op het gebruik van haar laadpalen. Mede dankzij deze inkomsten is het mogelijk om het basisnetwerk van EVnetNL te beheren en te onderhouden. De hoogte van de installatievergoeding is sinds de invoering in juni 2014 gelijk gebleven.

   

 • Kan een gemeente ook een deel van de laadpalen overnemen of verwijderen?

  Nee. De gemeente en EVnetNL maken afspraken voor alle laadpalen van EVnetNL in de betreffende gemeente. De gemeente kiest er dus voor om alle laadpalen over te nemen of de samenwerking te verlengen. Wij stellen als voorwaarde dat het basisnetwerk behouden blijft en dat de laadpalen deelnemen aan het Living Lab. Ook als een gemeente de laadpalen aan een derde partij overdraagt of daar het beheer en onderhoud belegt.

   

 • Hebben gebruikers (de berijders van elektrische auto's) een keuze?

  Ja. Kiezen voor Smart Charging en deelname aan onderzoek in het kader van het Living Lab is een keuze voor de gebruiker. De gemeente gaat over het wel of niet overnemen van de laadpalen.

   

 • Gaat EVnetNL weer laadpalen plaatsen?

  Nee. EVnetNL gaat haar basisnetwerk upgraden tot een slim netwerk én niet uitbreiden.  

 • Kunnen de laadpalen van EVnetNL worden overgedragen aan een derde partij?

  Indien de gemeente kiest voor het overnemen van de laadpalen draagt EVnetNL de laadpalen over aan de gemeente en niet aan een derde partij. Dit komt voort uit de huidige overeenkomst die is afgesloten tussen EVnetNL en de gemeente. De gemeente kan er voor kiezen om het beheer en onderhoud van de laadpalen bij een derde partij te beleggen. EVnetNL faciliteert in overleg met de gemeente een rechtstreekse en warme overdracht naar deze derde partij.

 • Waaruit bestaan de kosten voor beheer en onderhoud van de laadpalen?

  De kosten voor het beheer en onderhoud van de laadpalen bestaan uit diverse onderdelen.
  Dit zijn de voornaamste:

  - de netaansluiting van de laadpaal
  - verbinding van de laadpaal met backoffice
  - fysiek onderhoud en het verhelpen van storingen
  - verrekening transacties met gebruikers
  - levering van elektriciteit

 • Wat zijn de voorwaarden waaraan de gemeente moet voldoen indien zij de samenwerking met EVnetNL voor het beheer en onderhoud van de laadpalen voortzet?

  Er zijn twee voorwaarden:

  1)      behoud van de laadpalen van EVnetNL voor de komende vijf jaar ongeacht of het beheer en onderhoud wordt verzorgd door EVnetNL of een andere partij.

  2)      deelname van de laadpalen aan het Living Lab Smart Charging. Dit betekent dit dat we op de laadpalen onderzoek en testen uitvoeren op het gebied van Smart Charging in het Nationaal Living Lab Smart Charging van ElaadNL.

  De afspraken over de nieuwe samenwerking worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, EVnetNL en ElaadNL.

 • Wat zijn de kosten voor de gemeente als ze kiest voor langere ondersteuning voor het beheer en onderhoud door EVnetNL?

  In dat geval zijn de kosten en baten voor EVnetNL. De gemeente heeft hieraan zodoende geen verdere kosten, zoals dit in de huidige situatie ook het geval is. 

 • Wat zijn de kosten voor de gemeente voor het overnemen van de laadpalen?

  EVnetNL brengt voor de overname van de laadpalen door de gemeente geen kosten in rekening. De kosten en baten voor het beheren, onderhouden en exploiteren van de laadpalen zijn vervolgens voor de gemeente. De gemeente kan afspraken met een derde partij maken waarin bijvoorbeeld wordt vastgelegd dat de kosten en baten voor rekening en risico van de derde partij zijn.  

 • Ik wil graag een overzicht van het verbruik op de laadpalen en/of een specifieke laadpaal in mijn gemeente.

  Dat is mogelijk. Per laadpaal kunnen wij u een overzicht aanleveren van het aantal transacties, het verbruik in kWh en het aantal unieke pasnummers per maand. U neemt hiervoor contact op met onze relatiemanagers, via het algemene telefoonnummer 026-3121776 of stuur een mail naar info@evnet.nl .

 • Ik wil graag een overzicht van alle laadpalen in mijn gemeente.

  Dat is mogelijk. U neemt hiervoor contact op met onze relatiemanagers, via het algemene telefoonnummer 026-3121776 of stuur een mail naar info@evnet.nl.

   

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meldt u zich dan aan via onderstaand formulier. U ontvangt dan (maandelijks) de nieuwsbrief van EVnetNL.

Naam
E-mail
 

Privacyverklaring