Toekomst laadpalen van EVnetNL

EVnetNL gaat het basisnet van publieke laadpunten voor elektrische auto’s in Nederland slim maken: door het toepassen van Smart Charging kunnen elektrische auto’s op het meest duurzame moment opgeladen worden. Bijvoorbeeld als midden in de nacht de wind hard waait en er weinig vraag naar stroom is. Ook stelt EVnetNL haar basisnet open voor onderzoeken en praktijktests op het gebied van Smart Charging en zoekt samen met gemeenten, regionale netbeheerders en kennis- en innovatiecentrum ElaadNL naar mogelijkheden om lokale opwek van duurzame stroom te koppelen aan het laden van elektrische auto’s op EVnetNL-palen.

EvnetNL heeft toen het nog stichting e-laad heette samen met gemeenten aan de basis gestaan van publiek laden van elektrische auto’s in Nederland. Nu is het tijd voor de volgende stap: het basisnet upgraden tot een slim net. Hierdoor kan op grote schaal ervaring opgedaan worden met slim laden oftewel Smart Charging in de praktijk. ElaadNL neemt hierin het initiatief voor een nationaal Living Lab Smart Charging.

Ook onderzoekt EVnetNL met gemeenten de mogelijkheden om het laden van elektrische auto’s te koppelen aan de lokale opwek van duurzame energie in eigen gemeente of regio: de lokale laadkracht projecten.

Eigendom laadpalen overdragen

EVnetNL biedt daarbij voor het eerst de mogelijkheid aan gemeenten om de palen over te nemen. Dit biedt een kans voor gemeenten die actief zijn op het gebied van publieke laadinfrastructuur om de palen van EVnetNL bij de overige publieke palen te voegen.

Gemeenten die nog langer ondersteuning van EVnetNL willen, kunnen die krijgen voor een extra periode van vijf jaren. EVnetNL vraagt gemeenten om uiterlijk 1 oktober 2016 hierin een keuze te maken.

Als gemeenten kiezen voor overdracht van het eigendom en beheer, zorgt EVnetNL voor een soepel overdrachtsproces, met zo min mogelijk gevolgen voor de gebruikers. Ook zorgt EVnetNL voor een upgrade van de palen zodat ze Smart Charging geschikt zijn. Van de gemeente vraagt EVnetNL continuïteit van de laadpalen voor ten minste vijf jaar zodat het basisnet behouden blijft en het openstellen van het net voor onderzoek en praktijktests op het gebied van Smart Charging.

Meer informatie

Meer informatie vindt u het Stappenplan bij Overdracht, het Stappenplan bij Continuering en bij de veel gestelde vragen.
Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? U bereikt EVnetNL via info@evnet.nl of 026-3121776.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meldt u zich dan aan via onderstaand formulier. U ontvangt dan (maandelijks) de nieuwsbrief van EVnetNL.

Naam
E-mail
 

Privacyverklaring