Stappenplan voor gemeente bij Overdracht

Om gebruik te maken van het slimme net van publieke laadpalen, is een (college)besluit nodig over het toekomstig beheer en onderhoud van de laadpalen van EVnetNL voor 1 oktober 2016. Wat betekent dit als de gemeente kiest voor overdracht? Overdracht van de laadpalen betekent dat de gemeente de unieke kans krijgt om het eigendom van de laadpalen van EVnetNL over te nemen. Hierdoor kan de gemeente het beheer en onderhoud van laadpalen volledig naar eigen inzicht uitvoeren.

Bij overdracht van de laadpalen ziet de planning er als volgt uit:

1. Inschakelen marktpartij

De gemeente gaat op zoek naar een marktpartij. Vervolgens brengt de gemeente samen met de gekozen marktpartij de mogelijkheden in kaart voor beheer en onderhoud van de publieke laadpalen. Indien gewenst door de gemeente levert EVnetNL gebruiksdata en informatie hiervoor aan. Waar mogelijk kan EVnetNL voor een warme overdracht verkennende gesprekken voeren met de marktpartij.

2. Uitwerken afspraken

De gemeente en EVnetNL werken afspraken uit inzake de overdracht. Ook werkt de gemeente afspraken uit met de marktpartij. 

3. (College)besluit nemen vóór 1 oktober 2016

De gemeente besluit op basis van haar overwegingen de laadpalen van EVnetNL over te nemen, met in achtneming van de voorwaarden van EVnetNL. De gemeente neemt een (college)besluit inzake de volgende punten: (1) een nieuwe overeenkomst aan te gaan met een nieuwe partij voor het beheer en onderhoud en dit op wijze X (naar invulling van de gemeente) te organiseren, (2) om deel te nemen aan het Nationaal Living Lab Smart Charging van ElaadNL (3) voor de punten 1 en 2 een tripartite overeenkomst aan te gaan tussen de gemeente, ElaadNL en EVnetNL.

4. Informeren EVnetNL over genomen besluit

De gemeente informeert EVnetNL en ElaadNL over het genomen besluit via de relatiemanager.

5. Overeenkomsten

De gemeente ontvangt van EVnetNL en ElaadNL en getekende overeenkomst in drievoud. De gemeente tekent de overeenkomst en stuurt twee exemplaren retour voor 31 december 2016.

6. Realisatie

Fysieke overdracht van de laadpalen vindt plaats tussen de gemeente en EVnetNL. Afspraken worden uitgevoerd conform overeenkomsten. 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meldt u zich dan aan via onderstaand formulier. U ontvangt dan (maandelijks) de nieuwsbrief van EVnetNL.

Naam
E-mail
 

Privacyverklaring