Living Lab Smart Charging

In het Living Lab Smart Charging test en onderzoekt ElaadNL de mogelijkheden voor Smart Charging in samenwerking met onder andere gemeenten, regionale overheden, kennis- en onderzoeksinstellingen en marktpartijen. EVnetNL participeert met haar laadpalen in dit Living Lab. 

Bekijk het korte animatie filmpje over Living Lab Smart Charging:

Smart Charging

Het aanbod van hernieuwbare, duurzame stroom uit bijvoorbeeld zon en wind groeit. Soms is het aanbod zelfs groter dan de vraag. Ook groeit het aantal elektrische auto’s. Smart Charging maakt het met slimme toepassingen mogelijk om het aanbod van hernieuwbare energie zo goed mogelijk te benutten, bijvoorbeeld door de elektrische auto op te laden als de zon schijnt of als het ’s nachts hard waait en er weinig vraag naar stroom is. Op deze manier wordt de overvloed van duurzame energie optimaal benut en kan er daarnaast zo voordelig mogelijk geladen worden.

Voor Smart Charging is het nodig dat de laadpalen hiervoor geschikt zijn. Zo moeten de laadpalen communiceren via open protocollen, waardoor data uitwisseling en aansturing met meerdere partijen mogelijk is. De laadpaal ontvangt bijvoorbeeld een bericht als er veel aanbod is van hernieuwbare stroom of als de stroom goedkoop is. Dan gaat de elektrische auto laden. Voor de gebruiker is deze keuze altijd vrijwillig: alleen als een EV-rijder kiest voor het benutten van bijvoorbeeld goedkope of duurzame stroom, wordt de techniek toegepast. Een gebruiker heeft altijd de keuze om direct te laden indien dit nodig is.

Living Lab Smart Charging

Het Living Lab Smart Charging is een zo groot mogelijke verzameling van publieke, semi-publieke en private laadpunten waarop Smart Charging mogelijk is en waarop testen en onderzoek naar Smart Charging gedaan kunnen worden. Alle laadpalen in het Living Lab dienen Smart Charging ready te zijn, oftewel op deze laadpalen kan Smart Charging toegepast worden. Smart Charging ready houdt in dat de laadpalen en hun backoffices technisch geschikt zijn voor het benutten van protocollen. Voor nieuwe laadpalen geldt dat de hardware en software voor Smart Charging ready ‘state of the art’ is. Bij bestaande laadpalen kan een upgrade nodig zijn.

Gemeente faciliteert Smart Charging

Deelname aan het Living Lab Smart Charging door een gemeente betekent dat de gemeente Smart Charging op de publieke laadpalen faciliteert, door Smart Charging op de laadpalen in de gemeente toe te staan. Daarnaast zorgt de gemeente dat in voorwaarden (zoals vergunningen, overeenkomsten met medeoverheden en aanbestedingen) voor het plaatsen van laadpalen is opgenomen dat nieuwe laadpalen Smart Charging ready zijn en dat data over het gebruik van de laadpalen wordt gedeeld voor onderzoek met ElaadNL. ElaadNL verstrekt de specificaties voor Smart Charging ready, deze specificaties worden regelmatig geüpdatet aan de hand van de ontwikkeling van de hard- en software. ElaadNL is altijd beschikbaar om gemeenten te ondersteunen om de Smart Charging ready voorwaarden te implementeren in de uitvoering van haar beleid.

Gemeente stimuleert Smart Charging 

Gemeenten hebben ook de mogelijkheid om Smart Charging te stimuleren. Met deze gemeenten gaat ElaadNL vanuit het Living Lab Smart Charging actief aan de slag om op lokaal of regionaal niveau proefprojecten te ontwikkelen. Deze proefprojecten richten zich op het verbinden van de productie van hernieuwbare energie in de gemeente of regio met het laden van elektrische auto’s. Bijvoorbeeld het laden van elektrische autos op energie die  opgewekt is vanuit een lokale windmolen of zonnepanelen op het gemeentehuis. 

 

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum voor publieke laadinfrastructuur en werkt in opdracht van de samenwerkende netbeheerders. De activiteiten van ElaadNL bestaan onder andere uit:

  • Het testen en onderzoeken van Smart Charging in de praktijk in het Living Lab Smart Charging;
  • Het verzorgen van de Aansluitservice, waarbij ElaadNL het aanvragen van netaansluitingen voor openbare laadpalen faciliteert en ondersteuning aanbiedt voor de technische specificaties voor laadpalen in een aanbesteding;
  • Het testen in hoeverre laadpalen voldoen aan de specificaties van de netbeheerders;
  • Innoveren vanuit de netbeheerders op het gebied van publieke laadinfrastructuur.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meldt u zich dan aan via onderstaand formulier. U ontvangt dan (maandelijks) de nieuwsbrief van EVnetNL.

Naam
E-mail
 

Privacyverklaring