Tarieven

EVnetNL hanteert de volgende tarieven voor gebruik van haar laadpalen: een variabele kostenbijdrage van € 0,43 incl. BTW per kilowattuur (€ 0,35 excl. BTW) en een starttarief van € 0,61 incl. BTW per transactie (€ 0,50 excl. BTW).

Deze kosten worden in rekening gebracht bij serviceproviders (oftewel de partijen die de laadpassen uitgeven) die het ieder op hun eigen wijze doorberekenen aan hun klanten. 

Storing

Problemen met het opstarten van een laadtransactie? Bel ons storingsnummer 0800-3522365.

Laden zonder laadpas

Wanneer u een laadtransactie op wilt starten zonder laadpas (ad hoc laden), dan kunt u eveneens contact opnemen met het storingsnummer. Voor ad hoc laden betaalt u een vaste prijs van € 30,00 incl. BTW. 


 

Pricing

EVnetNL applies the following rates for the use of its charging stations: a variable cost contribution of € 0.43 incl. VAT per kilowatt hour (€ 0.35 excl. VAT) and a starting rate of € 0.61 incl. VAT per transaction (€ 0.50 excl. VAT).

These costs are charged to the service providers (i.e. the parties that issue the charging cards) who each pass it on to their customers in their own way.

Malfunction

Do you have problems starting a charging transaction? Call our service number +31 (0)800-3522365.

Charging without a charging card

If you want to start a charging transaction without a charging card (ad hoc charging), you can also contact our service number. For ad hoc charging you pay a set price of € 30.00 incl. VAT.

 


Privacyverklaring