Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens van gebruikers van producten en diensten van de website van EVnetNL worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. EVnetNL houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hiervoor stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is EVnetNL te Arnhem. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangesteld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. Deze privacyverklaring is uitdrukkelijk van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van personen die gebruik maken van de website van EVnetNL en diens publieke oplaadpunten voor het opladen van elektrische auto's.

Website
Op de website van EVnetNL treft u een aantal links aan naar andere websites. EVnetNL is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, op de website die u bezoekt. Ook worden op de website van EVnetNL algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Gebruik van cookies
EVnetNL maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. EVnetNL maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de website van EVnetNL voor u gemakkelijker te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u contact heeft met EVnetNL leggen wij uw gegevens vast. Dat doen we om onze dienstverlening ten opzichte van u en alle andere klanten en relaties van EVnetNL te verbeteren en om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Hierbij tracht EVnetNL rekening te houden met voorkeuren.

Meetgegevens
Bij het opladen van uw elektrische auto op de publieke laadpunten van EVnetNL, registreert EVnetNL uw pasnummer. EVnetNL gebruikt  het pasnummer voor onderzoeksdoeleinden en dit is niet te herleiden naar u als persoon. Op deze wijze kan EVnetNL haar dienstverlening aan u verder optimaliseren en voor de toekomst kunnen de netbeheerders de belasting op het elektriciteitsnet inschatten.

Wijzigingen
EVnetNL behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van EVnetNL. De op deze site getoonde informatie wordt door EVnetNL met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.


Privacyverklaring