Wie is de nieuwe aandeelhouder van EVNetNL?

Op 31 juli 2020 heeft PARKnCHARGE 100% van de aandelen in EVnetNL gekocht. PARKnCHARGE is daarmee eigenaar geworden van1.030 publieke laadpalen (1.658 laadpunten)in 200 verschillende gemeenten. PARKnCHARGE is een exploitant van laadinfrastructuur met ca. 3.000 laadpunten in Nederland.

PARKnCHARGE realiseert laadpalen en laadpleinen op plekken waar elektrische rijders willen laden: in de omgeving van hun woning, werk en recreatie bestemming. Hierin ontzorgen we gemeenten en bedrijven. Met de overname kunnen wij nog meer gemeenten en dus elektrische rijders bedienen. Dat is belangrijk, want veel gemeenten worstelen met de vraag hoe ze kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar laadpalen.

Voor meer informatie over de overname https://www.parkncharge.nl/nieuws/algemeen/parkncharge-wordt-top-5-speler-in-nederlandse-laadpalenmarkt-met-overname-evnetnl/.

 

Wat gaat er gebeuren nu PARKnCHARGE de EVnetNL palen over heeft genomen?

PARKnCHARGE wil de EVnetNL palen ook in de toekomst blijven exploiteren. De vraag naar laadpalen neemt toe en de EVnetNL laadpalen vervullen dus ook de aankomende jaren een belangrijke functie. Om de laadpalen te kunnen blijven exploiteren is het nodig dat het contract om de laadpalen in de gemeente te exploiteren verlengd wordt. U ontvangt als gemeente een contractvoorstel van EVnetNL over de mail.

 

Waarom zou ik de overeenkomst met EVNetNL verlengen?

Door de bestaande overeenkomst met EVNetNL te verlengen is de continuïteit van de laadpalen voor de gemeenten en de elektrische rijders voor de komende 10 jaar gegarandeerd en blijven deze onderdeel uitmaken van het laadnetwerk van de gemeente. Elektrische rijders kunnen ook de komende 10 jaar onbezorgd blijven laden.

 

Wat mag ik verwachten van EVNetNL/PARKnCHARGE als ik de overeenkomst voor 10 jaar verleng?

EVnetNL/PARKnCHARGE zet de dienstverlening voort die u gewend bent. De naam van EVNetNL blijft vooralsnog op de laadpaal staan. Dit betekent dat wij 24/7 bereikbaar zijn voor storingen en deze verhelpen, wij voeren onderhoud uit, verzorgen het verrekenen van de laadtransacties en het functioneren van de laadpalen conform alle vereisten.

 

Mijn gemeente valt binnen een concessie. Wat betekent dit voor het verlengen van de overeenkomst?

U kunt de overeenkomst met EVnetNL gewoon tekenen. In alle concessies die aanbesteed zijn of worden, is een uitzondering gemaakt voor reeds bestaande laadpalen. De laadpalen van EVnetNL vallen daar ook onder.

 

Wat zijn de opties na het verstrijken van de looptijd van 10 jaar?

6 maanden voor de einddatum vindt er een evaluatie plaats tussen gemeente en EVNetNL/PARKnCHARGE over de samenwerking. Er kan dan worden besloten om de overeenkomst te verlengen, telkens met 1 jaar, of te beëindigen.

 

Kunnen de EVnetNL palen technisch gezien nog wel 10 jaar worden geëxploiteerd?

Alle EVnetNL laadpalen hebben in 2016 nog een technische update gehad. PARKnCHARGE/EVnetNL draagt er zorg voor dat de laadpalen ook de aankomende 10 jaar mee kunnen.

 

In mijn gemeente staan EVnetNL laadpalen met een enkel laadpunt. Kunnen deze worden vervangen?

Met de overname hebben we voorzien dat er een aantal enkelvoudige laadpunten vervangen zullen worden. Dat geldt echter niet voor alle 500 enkelvoudige laadpalen. Of een enkelvoudige laadpaal vervangen kan worden door een laadpaal met twee sockets hangt af van de beschikbare parkeerplekken en de afzet. Wij zullen de aankomende periode zelf een inventarisatie maken van de plekken waar het mogelijk en lonend is om een enkelvoudige laadpaal te vervangen door een dubbele laadpaal.

 

Wat gebeurt er met de laadtarieven van de laadpalen van EVNetNL?

De tarieven op de laadpalen van EVnetNL blijven vooralsnog ongewijzigd. De tarieven zijn op de website van EVnetNL te vinden: https://www.evnet.nl/tarieven/.

 

Kan EVNetNL/PARKnCHARGE ook extra laadpalen in onze gemeente exploiteren?

EVnetNL/PARKnCHARGE gaat graag de samenwerking aan met gemeenten om een dekkend laadnetwerk te realiseren. Hiervoor kunt u contact opnemen met Nadine Folkertsma via nadine@parkncharge.nl. Meer informatie over de dienstverlening van PARKnCHARGE is te vinden op www.parkncharge.nl/gemeenten/.

 

Is het mogelijk om een laadpaal gedurende de looptijd te verplaatsen of te verwijderen?

Ja, dit is mogelijk. De kosten zijn voor rekening van de partij die de verplaatsing initieert.


Privacyverklaring