EVnetNL laadpalen

In samenwerking met 190 gemeenten hebben wij ruim 900 laadpalen actief in het publieke domein. Daarmee kun je spreken van een landelijk dekkend netwerk. Bij aanvang van het EVnetnL laadpalen netwerk groter en besloeg ruim 300 gemeenten waar de stichting EVnetNL bijna 3000 laadpunten realiseerde. Delen van het netwerk zijn overgedragen aan deelnemende gemeenten,  andere CPO’s of zijn ondergebracht bij concessiehouders in de diverse provincies. Dat maakt dat er nu nog ruim 1600 van de 3000 laadpunten over zijn.

Door uitbreiding en ombouw van laadpalen verwachten wij uiteindelijk weer 2000 laadpunten onder EVnetNL aan te bieden.

De EVnetNL laadpalen zijn bijzonder omdat het een van de oudste en meest divers laadpalennetwerk is van de wereld. Vanaf 2015 zijn de palen in exploitatie en jaar op jaar zien we de afzetten op het netwerk groeien. Nu we met bijna alle gemeenten een nieuwe exploitatie termijn van 10 jaar zijn overeengekomen wordt het mogelijk om met de juiste investeringen dit netwerk te behouden en verder te optimaliseren.

ParknCharge is er bijzonder trots op dat hiermee niet alleen het laadpalen netwerk van EVnetNL behouden is maar ook dat wij alles wat we leren in het in stand houden hiervan gedeeld kan en zal worden met betrokken partijen. Wij geloven er namelijk in dat het in het kader van duurzaamheid en circulair handelen nodig zal zijn om ook de nieuwere laadpalen niet na 10 jaar af te schrijven maar te kijken of en hoe die in exploitatie kunnen blijven.

Voor de tarieven van onze laadpalen kijk op onze tarieven pagina.


Privacyverklaring