EVnetNL laadpalen

In samenwerking met ruim 340 gemeenten heeft EVnetNL de afgelopen jaren hard gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van publieke laadpunten voor elektrische auto’s. De stichting plaatste bijna 3.000 publieke oplaadpunten door heel Nederland.

In 2016 heeft EVnetNL gemeenten aangeboden de laadpalen over te nemen. Een gedeelte van de gemeenten koos hiervoor. Momenteel beheert EVnetNL nog ruim 800 palen in 200 gemeenten. Vrijwel alle laadpunten van EVnetNL zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week voor iedereen met een elektrische auto en een laadpas toegankelijk.

EVnetNL hanteert de volgende tarieven voor gebruik van haar laadpalen: een variabele kostenbijdrage van 29 cent per kilowattuur (ex. BTW) en een starttarief van 50 cent (ex. BTW) per transactie. Deze kosten worden in rekening gebracht bij serviceproviders (oftewel de partijen die de laadpassen uitgeven) die het ieder op hun eigen wijze doorberekenen aan hun klanten. 


Privacyverklaring