Traceerbare duurzame stroom

Onze energie wordt geleverd door Greenchoice. Bij Greenchoice is duurzame stroom altijd te herleiden naar de bron, of dit nu zon of wind is. Greenchoice geeft die zekerheid via de zogeheten garantie van oorsprong. Zo is de energie traceerbaar en zie je waar de groene stroom precies vandaan komt.

Het Greenchoice-stroometiket laat aan de hand van de geleverde stroom over het afgelopen jaar zien uit welke bronnen onze duurzame energie komt. In het etiket zie je de herkomst van onze groene stroom, samengevat in één helder overzicht. De specifieke stroometiketten per type energiecontract vind je in dit stroometikettenoverzicht.

Je ziet het stroometiket van vorig jaar

Greenchoice kan pas achteraf bepalen uit welke energiebronnen de stroom is opgewekt. Daarom zie je in het stroometiket de opgewekte stroom van het voorgaande jaar.

 

 


Privacyverklaring