Vragen en antwoorden over onze tarieven

Geplaatst op: 16 juni 2014 Vragen en antwoorden over onze tarieven

Sinds 1 juni 2014 betalen serviceproviders een variabele kostenbijdrage en een vast tarief per transactie voor het gebruik van de bijna 3.000 publieke laadpunten voor elektrische auto’s die EVnetNL beheert. Met de inkomsten daarvan wordt een deel van de kosten gedekt die gemaakt worden om het netwerk in de lucht te houden. We hebben een aantal vragen en antwoorden over onze tarieven voor u op een rijtje gezet.

Wat is er veranderd sinds 1 juni 2014?
Sinds 1 juni 2014 betalen serviceproviders (en daarmee indirect de gebruikers) een tarief voor het in de lucht houden van publieke laadpalen van EVnetNL (voorheen stichting e-laad). EVnetNL hanteert de volgende tarieven voor gebruik van haar laadpalen: een variabele kostenbijdrage van 29 cent per kilowattuur (ex. BTW) en een starttarief van 50 cent (ex. BTW) per transactie. Deze kosten worden in rekening gebracht bij serviceproviders die het ieder op hun eigen wijze doorberekenen aan hun klanten.

Waarom deze verandering?
Het korte antwoord hierop is:
Het in de lucht houden van een netwerk publieke laadpunten kost geld. Dat kan niet gratis. En dus moeten er naast uitgaven ook inkomsten zijn. 

Het lange antwoord hierop is:
Het plaatsen en in de lucht houden van publieke laadpunten kon stichting e-laad tijdelijk doen doordat de oprichters van de stichting, een aantal Nederlandse netbeheerders, hiervoor geld hebben uitgetrokken. De overheid (ministerie van EZ) heeft echter besloten dat plaatsen en in de lucht houden van publieke laadpunten voor elektrische auto’s, niet een taak is van netbeheerders maar dat dit aan de markt moet worden overgelaten. Daarom moest stichting e-laad stoppen met het plaatsen van nieuwe laadpalen en moest ook gezocht worden naar een oplossing voor het op goede wijze operationeel houden van het bestaande netwerk laadpalen. Die is gevonden in de stichting EVnetNL die commercieel moet opereren. EVnetNL zorgt voor het beheer en onderhoud, het verhelpen van storingen, het up-to-date houden van de software en andere zaken waardoor de laadpunten optimaal functioneren. Dat kost natuurlijk geld, en dus moeten daar ook inkomsten tegenover staan. 

Welke kosten maakt EVnetNL voor het in de lucht houden van het netwerk van publieke laadpunten?
We maken kosten voor service, het verhelpen van storingen, het up-to-date houden van de palen, de aansluiting op het net, schadegevallen, backoffice systeem, communicatie (GPRS), onderhoud, et cetera. Daarbij is het ook goed om te beseffen dat EVnetNL een groot netwerk heeft met naast een aantal veel gebruikte palen ook veel palen die matig gebruikt worden. Deze dragen wel bij aan een landelijk dekkend netwerk waardoor je in een groot deel van Nederland publiek kunt laden maar leveren weinig inkomsten op. Wij denken dat het in de lucht houden van het netwerk in het belang is van elektrisch rijden in Nederland.

Krijgt EVnetNL subsidies voor het in de lucht houden van de laadpalen?
Nee. De activiteiten van EVnetNL voor het in de lucht houden van haar netwerk publieke laadpunten worden niet gesubsidieerd. 

De prijzen verschillen per serviceprovider, hoe zit dat?
EVnetNL opereert als Charge Point Operator. Om te kunnen laden op onze laadpalen heeft u een pasje nodig van een van de serviceproviders. Hoe zij de rekeningen opstellen en hoe hoog zij deze maken, daar gaat EVnetNL niet over. Dat is iets tussen de klant en de serviceprovider. U kunt als gebruiker dus kiezen uit verschillende abonnementen bij verschillende serviceproviders.

Waarom is thuis laden zoveel goedkoper?
Dat heeft een aantal redenen. Een publiek laadpunt heeft hogere kosten van onderhoud (staat in de openbare ruimte) en service. Zo moet er een goed backoffice systeem zijn waardoor betaling mogelijk is maar ook zichtbaar is in Apps en navigatiesystemen waar de palen staan en of ze beschikbaar zijn. Een laadpunt thuis heeft  geen aparte aansluiting op het elektriciteitsnet nodig  en dat is bij een publiek laadpunt wel het geval. Dat brengt extra kosten met zich mee. Publieke laadpunten moeten up-to-date gehouden worden voor alle modellen auto’s zodat iedereen kan laden. Er moet een storingsdienst zijn voor als de paal niet goed functioneert. En ze moeten overal in het land staan. Dus niet alleen bij u thuis waar deze vaak gebruikt wordt, maar ook op plekken waar deze bijvoorbeeld maar vijf keer per jaar gebruikt wordt. Er wordt overigens door diverse partijen hard gewerkt aan het omlaag brengen van de kosten van publieke laadpunten.

Kan ik beter thuis laden of publiek?
Beide hebben hun voor- en nadelen. Thuis laden is goedkoop en gemakkelijk. Dus als u een keuze heeft, zal dit vaak aantrekkelijk zijn. Maar bij niet iedereen kunnen thuis voorzieningen getroffen worden, simpelweg omdat niet iedereen een eigen oprit, carport of garage heeft om de auto te parkeren. En u gaat ook  wel eens ergens op bezoek waarbij u op straat parkeert en dus ook publiek moet laden. Daarvoor zijn publieke laadpunten cruciaal. Deze kunnen niet gratis in de lucht gehouden worden, dus betaalt u voor het gebruik ervan via uw serviceprovider. U betaalt meer dan bij thuis laden maar draagt zo wel bij aan het in stand houden van een uniek netwerk aan publieke laadpunten. 

Veranderen de prijzen nog? 
Serviceproviders bepalen de prijzen en kunnen deze wijzigen als ze zich houden aan de eigen voorwaarden. EVnetNL bekijkt per half jaar de hoogte van haar tarieven. Contractueel moeten we wijzigingen drie maanden vooraf aan de serviceproviders bekend maken en dat doen we dus ook. Over of onze tarieven wijzigen en hoe, daar kunnen we nu nog niets over zeggen. Het is wel goed te beseffen dat met de huidige tarieven slechts een beperkt deel van de werkelijke kosten worden doorberekend aan de serviceproviders.

Terug naar overzicht
Privacyverklaring