Succesvolle relatiemiddagen voor gemeenten

Geplaatst op: 6 juli 2017 Succesvolle relatiemiddagen voor gemeenten
6 juni hield EVnetNL een relatiemiddag voor gemeenten in de vergaderruimte van restaurant Usine in Eindhoven. Op 15 juni werd, voor de meer noord(oost)elijk gelegen gemeenten, een tweede middag gehouden in het Enexishuis in Zwolle. Beide middagen hadden een interactief karakter en waren zeer geslaagd. Hieronder een kort verslag van de middagen.
 
Elektrisch vervoer is hier en nu

Willem Alting (directie EVnetNL) heette iedereen welkom en opende de middag door kort een overzicht te bieden van de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer en de impact van deze ontwikkelingen op de rol van gemeenten en van EVnetNL. Wat is er nodig om samen elektrisch vervoer voor e-rijders in gemeenten mogelijk te maken?
Uit onderzoek blijkt dat ¼ van de totale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door transport en vervoer. Elektrificeren van transport en vervoer in combinatie met de groei in opwek van duurzame energie resulteert in schone en stille auto’s en vermindert de totale CO2-uitstoot. Momenteel zijn er ruim 100.000 EV’s op de Nederlandse wegen te vinden. Het kabinet heeft de ambitie om te groeien naar 100% EV in 2020. Dat betekent dat er pakweg 70.000 publieke laadpalen geplaatst moeten zijn in 2020. De benodigde toename in laadinfrastructuur en parkeerplekken heeft grote gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte en dus voor de werkzaamheden van gemeenten. Om o.a. voorbereid te zijn op de toekomstige ontwikkelingen is Living Lab Smart Charging in het leven geroepen.
 
Nederland rijdt op zon en wind

Sookie Yiu, relatiemanager EVnetNL, vertelde meer over het Living Lab Smart Charging. Smart Charging maakt het mogelijk om elektrische auto’s te laten laden op tijden dat het elektriciteitsnet niet zo zwaar belast wordt, zonder dat de automobilist daar iets van merkt. Een andere toepassing van Smart Charging is het efficiënt gebruiken van lokaal duurzaam opgewekte energie.
Het Living Lab Smart Charging doet onderzoek naar Smart Charging door pilots te doen op laadpalen die onderdeel zijn van de proeftuin. Onderdeel van deze proeftuin zijn bijv. de publieke laadpalen van EVnetNL die in de gemeenten staan. Concreet zit de waarde van het Living Lab Smart Charging voor gemeenten hem onder andere in een verbindende rol: partijen aan elkaar verbinden en resultaten van projecten zichtbaar maken voor iedereen. Naast samenwerkingen met bijna alle gemeenten in Nederland (325), werkt het Living Lab Smart Charging samen met meer dan 35 andere partijen.
Het Living Lab Smart Charging kan duurzame gemeenten vooruit helpen door behoeften op het gebied van elektrisch vervoer, slimme laadinfra en duurzame energie te vervullen. Huidige praktijkvoorbeelden van gemeenten hebben betrekking op flexibiliteit, cybersecurity en postcoderoos laden. Het Living Lab Smart Charging acht samenwerking met gemeenten van groot belang om gezamenlijk de energietransitie te kunnen versnellen. Als beheerder van de openbare ruimte kunnen gemeenten hieraan bijdragen door slimme laadinfrastructuur aan te besteden en mee te denken over interessante onderzoekpilots. Zo komen we als Nederland samen tot de nieuwe mondiale standaard voor Smart Charging. Meer informatie over het Living Lab Smart Charging? Klik hier om op de hoogte te blijven.
 
Data laadpalen EVnetNL

Patrick van der Meijs, relatiemanager EVnetNL, vertelde over de data achter de laadpalen van EVnetNL in de gemeenten. De beschikbare data maken onder meer inzichtelijk hoeveel laadtransacties er hebben plaatsgevonden op de laadpalen in een gemeente, wat het gemiddelde kWh verbruik is per laadpaal en hoeveel unieke gebruikers gebruik hebben gemaakt van een laadpaal. De aanwezige gemeenten gaven aan de data waardevol te vinden, omdat deze feiten de ontwikkeling in elektrisch vervoer in de gemeente onderbouwen. Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld voorstellen tot uitbreiding van het aantal laadpalen.
Bent u als gemeente geïnteresseerd in data over de laadpalen van EVnetNL in uw gemeente? Stuur dan een e-mail naar info@evnet.nl
 
Beheer en onderhoud laadpalen EVnetNL

Tot slot is verteld over de grootschalige upgrade van de laadpalen die plaatsvond in 2016. De laadpalen zijn slim gemaakt, storingen kunnen sneller worden gesignaleerd en EVnetNL beschikt over gedetailleerdere informatie over de storingen zodat we e-rijders beter en sneller kunnen helpen. Ook hierin is een belangrijke rol weg gelegd voor gemeenten. Door als gemeente actief met EVnetNL te communiceren kunnen we sneller handelen en onnodige kosten vermijden. 

Na afloop van het programma was er nog gelegenheid om tijdens de borrel na te praten en wat uitgebreider te spreken met de collega’s van andere gemeenten en de medewerkers van EVnetNL.

Over de stand van zaken met betrekking tot bovenstaande onderwerpen houden we gemeenten op de hoogte. In het najaar van 2017 vinden nieuwe relatiemiddagen plaats. Wilt u daar graag bij zijn? Of hebt u onderwerpen die u op de agenda wilt hebben? Laat het ons weten via info@evnet.nl
Terug naar overzicht
Privacyverklaring