Resultaten enquête gebruikers publieke laadpunten van stichting e-laad

Geplaatst op: 31 oktober 2013 Resultaten enquête gebruikers publieke laadpunten van stichting e-laad

Stichting e-laad heeft een enquête gehouden onder de gebruikers van haar publieke laadpunten voor elektrische auto’s. De enquête is ingevuld door 108 respondenten en geeft een beeld van hun ervaringen met de publieke laadpunten en hun verwachtingen. De uitkomsten worden door e-laad gebruikt om daar waar nodig de dienstverlening verder te verbeteren.

Uit de enquête  komt het beeld naar voren dat de gebruikers van de publieke laadpalen van stichting e-laad in het algemeen tevreden zijn over het gebruikersgemak, de betrouwbaarheid, de vindbaarheid en de geboden oplossing bij storingen, van de laadpalen. Ook hebben ze weinig moeite met het bedienen van de laadpaal.

De respondenten zijn berijders van zowel volledig elektrische auto’s als de plug-in-hybrides. Ze zijn hoog opgeleid en meestal betreft het mannen. Ze laden merendeels zo’n 1 tot 10 keer per maand bij de e-laadpalen (daarnaast op andere plekken) al zijn er ook veelgebruikers met 25 of meer laadbeurten per maand. Ze kunnen 1 tot 5 keer per maand niet laden op een publiek laadpunt van e-laad, in de meeste gevallen omdat de parkeerplek bezet is door een elektrische of niet-elektrische auto.

De betrouwbaarheid en de service scoren goed maar er zijn ook verbeterpunten. De punten die aandacht verdienen zijn met name de terugkoppeling bij storingen en de oplostermijn bij urgente storingen, naast het eerder genoemde (onterecht) bezetten van het de laadplek. E-laad zal in een pilotomgeving de komende maanden kijken hoe de eerste twee punten verbeterd kunnen worden. Het bezetten van de parkeerplek bij het laadpunt is met name een aangelegenheid van de gemeente, daar zij verantwoordelijk is voor de handhaving van parkeerplekken in het publieke domein.

Kijkend naar toekomstige ontwikkelingen blijkt uit de enquête dat gebruikers graag een vrije keuze willen kunnen maken van energieleverancier. Ze zullen daarbij  vooral letten op duurzaamheid (groene stroom) en prijs. Ook over andere ontwikkelingen als het reserveren van publieke laadpunten en prijsdifferentiatie zijn vragen gesteld. Het volledige rapport vindt u op de website van stichting e-laad.

Rapport e-laad enquête gebruikers laadpunten 

Terug naar overzicht
Privacyverklaring