Eerste Relatiemiddag voor gemeenten een succes

Geplaatst op: 4 december 2014 Eerste Relatiemiddag voor gemeenten een succes

Op 25 november in de Rozet in Arnhem hield EVnetNL haar eerste relatiemiddag voor gemeenten. Zo’n dertig gemeenten namen deel aan deze middag die afgesloten werd met een netwerkborrel. Op 14 april 2015 wordt de tweede editie gehouden in Utrecht. Hieronder een kort verslag van deze middag.

Eric van Kaathoven (sr. communicatieadviseur EVnetNL) opende de middag door kort uit te leggen waar stichting EVnetNL vandaan komt en wat haar taken zijn. EVnetNL komt samen met ElaadNL voort uit de stichting e-laad die van 2009 tot en met begin 2014 een netwerk van zo’n 3.000 publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s gerealiseerd heeft in heel Nederland. EVnetNL beheert dit unieke netwerk van publieke laadpunten in samenwerking met de betrokken gemeenten. EVnetNL is een initiatief van de samenwerkende netwerkbedrijven in Nederland: Alliander, Cogas, Endinet, Enexis, Stedin en Westland infra. Zie ook dit filmpje over de splitsing van stichting e-laad in EVnetNL en EVnetNL.

Betalen voor gebruik

De eerste presentatie, gegeven door Willem Alting Siberg (teamleider EVnetNL), ging over de installatievergoeding. Sinds 1 juni 2014 betalen serviceproviders (en indirect de gebruikers) een installatievergoeding voor het gebruik van de bijna 3.000 publieke laadpunten voor elektrische auto’s die EVnetNL beheert. Een deel van de kosten van het in de lucht houden van het netwerk van publieke laadpunten wordt uit die installatievergoeding betaald. EVnetNL maakt onder meer kosten voor onderhoud, het verhelpen van storingen, het backoffice systeem en de aansluiting. Niet alle kosten worden gedekt: de netwerkbedrijven leggen bij. Het tarief kan halfjaarlijks wijzigen. Er is voor gekozen om per 1 januari geen wijziging door te voeren. In juni zal het tarief vermoedelijk wel weer wijzigen. De tussenliggende tijd gebruikt EVnetNL onder andere om te analyseren wat de effecten zijn van de invoering van de installatievergoeding. We houden gemeenten hierover op de hoogte via een nieuwsbrief die binnenkort gestart wordt en nieuwe relatiemiddagen.

Laadpalen aansluiten en keuren

Daarna was er aandacht voor een gastspreker. Namens ElaadNL sprak Patrick van der Meijs (relatiemanager Aansluitservice) over het aansluiten van een laadpaal en de keuring van laadpalen. ElaadNL coördineert namens deelnemende netbeheerders het aansluiten van publieke laadpalen op het elektriciteitsnet. Door ElaadNL vroeg in het proces te betrekken, kan ElaadNL zorgen voor een korte doorlooptijd. Zo wordt er gewerkt aan ‘één arbeidsgang’ waardoor de grond maar één keer open hoeft voor plaatsen (marktpartij) en aansluiten (netbeheerder) van de laadpaal. Ook op andere wijzen wordt gewerkt aan een kortere doorlooptijd.

De laadpalen die in de openbare ruimte worden aangesloten moeten allemaal voldoen aan de eisen die netbeheerders stellen. Denk aan veiligheid en toegang tot het netbeheerdersgedeelte dat in de paal zit. Ook hierin speelt ElaadNL een belangrijke rol. Zo organiseert ElaadNL met de deelnemende netbeheerders keuringsdagen voor leveranciers. Daarin wordt het netbeheerdersdeel van een laadpaal onderzocht. Is de laadpaal akkoord dan komen de specificaties op de website van ElaadNL en mag deze laadpaal op het openbare net van de deelnemende netbeheerders worden geplaatst. Gemeenten die (gezamenlijk) nieuwe palen laten plaatsen kunnen contact opnemen met ElaadNL voor meer informatie.

Een kijkje in de keuken

Het derde onderwerp van de middag werd toegelicht door Rutger de Croon (teamleider Beheer en Onderhoud EVnetNL) die een kijkje gaf in de keuken van EVnetNL. Wat komt er bij kijken om het netwerk van publieke laadpalen in de lucht te houden? Heel wat, zo blijkt uit zijn presentatie. Het gaat daarbij niet alleen om een soepele communicatie tussen het laadpunt en de backoffice en om het reguliere onderhoud, ook het verhelpen van storingen is belangrijk. De ANWB alarmcentrale bemenst 24/7 het storingsnummer van EVnetNL en handelt alle meldingen over storingen af. Is de storing niet op afstand te verhelpen, dan wordt een monteur opgeroepen die naar de locatie gaat. Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt. Soms is er sprake van aanrijdschade of vandalisme aan de laadpalen. De kans op schade wordt verkleind door goede parkeerplaatsen te maken met aanrijdbeveiliging en duidelijke bebording.

Ontwikkelingen

Tot slot gaf Eric van Kaathoven nog een korte toelichting op twee nieuwe ontwikkelingen. Het concept van free choice supplier houdt in dat de gebruiker vrij is in zijn keuze van de energieleverancier. Op termijn wil EVnetNL die mogelijkheid bieden op al haar laadpalen. Smart Charging maakt het mogelijk om elektrische auto’s automatisch te laten laden op tijden dat het elektriciteitsnet niet zo zwaar belast wordt, zonder dat de automobilist daar iets van merkt. Een andere toepassing van Smart Charging is het efficiënt gebruiken van lokaal duurzaam opgewekte energie. Over de stand van zaken met betrekking tot deze beide ontwikkelingen houden we gemeenten op de hoogte.

Na afloop van het programma was er nog gelegenheid om in een netwerkborrel na te praten en wat uitgebreider te spreken met de collega’s van andere gemeenten en de medewerkers van EVnetNL. 

Terug naar overzicht
Privacyverklaring