Meer dan de helft van publieke laadpalen van pionier EVnetNL gaat over naar gemeenten

Geplaatst op: 20 maart 2017 Meer dan de helft van publieke laadpalen van pionier EVnetNL gaat over naar gemeenten

Van het aanbod om de publieke laadpalen van EVnetNL over te nemen hebben 141 gemeenten gebruik gemaakt. Hierdoor wisselen bijna duizend laadpalen van eigenaar. Het is de grootste overdracht in de geschiedenis van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Voor de overdracht zijn de palen van EVnetNL nog geschikt gemaakt voor Smart Charging, het met slimme technieken opladen van elektrische auto’s op het meest duurzame moment.


Alle 341 gemeenten met EVnetNL laadpalen in de publieke ruimten konden in 2016 kiezen tussen het overnemen van de laadpalen of het voortzetten van de samenwerking met EVnetNL. Een minderheid van de gemeenten (41 procent) koos voor overname. Deze gemeenten vertegenwoordigen wel meer dan de helft (53 procent) van alle EVnetNL-laadpalen. Dit komt doordat de gemeenten die voor overname gekozen hebben relatief meer laadpalen hebben. De gemeenten nemen niet zelf het beheer van de laadpalen over maar dragen dat over aan marktpartijen.

  Aantal gemeenten Percentage gemeenten Aantal laadpalen Percentage laadpalen
Overnemen 141 41% 934 53%
Continueren 200 59% 814 47%
Totaal 341 100% 1748 100%


Formele overname

De formele overname van de laadpalen door gemeenten is nu in volle gang en moet op 1 juli 2017 voltooid zijn. In 2016 startte EVnetNL een pilot in Den Haag om ervaring op te doen met de diverse technische, organisatorische en juridische aspecten die bij een overdracht komen kijken. Denk hierbij aan verhuizen van het eigenaarschap van de aansluiting op het net, de overstap naar een andere energieleverancier, een ander backoffice dat voor de communicatie en betaling zorgt en het inrichten van een andere storingsafhandeling.

Op onderstaande afbeeldingen is zichtbaar welke gemeente waar voor heeft gekozen: overnemen of continueren van beheer en onderhoud bij EVnetNL voor maximaal vijf jaar.

Afb.1 Overnemen                                    Afb.2 Continueren

Unieke operatie

Directeur Onoph Caron van EVnetNL is tevreden over de voortgang van deze grote operatie. Caron: ‘Alle gemeenten hebben de keuze gekregen en daar weloverwogen een besluit in genomen. De gemeenten die gekozen hebben voor voortzetting van de samenwerking met EVnetNL hebben nieuwe contracten getekend. Zij die voor overname kozen krijgen de laadpalen zorgvuldig overgedragen. En we blijven in de toekomst met elkaar samenwerken op het gebied van Smart Charging. Alles in goed overleg waarbij we ervoor zorgen dat de gebruikers er zo weinig mogelijk van merken. Een unieke operatie in Nederland en misschien wel in de wereld.’

Waarom Smart Charging?

Er komt steeds meer duurzame stroom uit zon en wind. Die groei gaat zo hard dat we straks op bepaalde momenten zelfs meer aanbod van stroom hebben dan er vraag is. Om die overvloed ten volle te benutten, zullen we stroom op moeten slaan en op het beste moment gaan gebruiken. Hoe? Dat kan het beste door de snel groeiende vloot van elektrische auto’s slim op te laden via Smart Charging. Met moderne en slimme technieken zorgen we dat de elektrische auto op het juiste moment geladen wordt: bijvoorbeeld midden in de nacht als het hard waait en er verder weinig vraag naar stroom is. Of in de middag als de kracht van de zon het grootst is.


Overzicht van de gemeenten die de laadpalen van EVnetNL overnemen.

Terug naar overzicht
Privacyverklaring