Maandelijkse statistieken e-laad: februari 2013

Geplaatst op: 14 maart 2013 Maandelijkse statistieken e-laad: februari 2013

Stichting e-laad publiceert een aantal statistieken maandelijks. Het betreft onder andere het aantal publieke laadpunten geplaatst door e-laad, het aantal transacties en het verbruik op onze laadpunten.

Korte maand
Als we naar de statistieken van februari 2013 kijken, dan lijken die een afvlakking van de groei te laten zien. Voor het gebruik van onze laadpunten door volledig elektrische auto''''s en plug in hybrides zou dit een verrassende ontwikkeling zijn. Het aantal e-auto''''s neemt immers toe. Zie ook voor de laatste cijfers de website van Agentschap NL.

Dat februari relatief laag scoort, wordt veroorzaakt doordat deze maand drie dagen korter was. Het totale aantal transacties komt daardoor op 13.677, wat in januari nog 14.024 was. Kijken we echter naar het gemiddelde per dag dan is dat voor februari 488 transacties. Voor januari was dat nog maar 452. Het aantal transacties per dag op de laadpunten van e-laad is dus wel degelijk gestegen. De groei in gebruik zet zich voort.

Winter
Voor de nieuw geplaatste oplaadpunten van e-laad is dit effect (korte maand) ook aanwezig. Maar er spelen ook andere effecten een rol. Zo heeft de winter geleid tot lange perioden waarin geen laadpunten geplaatst en aangesloten konden worden. Gemeenten kondigen bij vorst in de grond een zogenaamd breekverbod af. Pas als de vorst uit de grond is, wordt dat opgeheven en kunnen de werkzaamheden weer hervat worden. Ook nu (14 maart) geldt in delen van het land een breekverbod en kunnen daar op dit moment geen laadpalen geplaatst worden.

Statistieken

Figuur 1: Aantal geplaatste oplaadpunten e-laad. Groene lijn is het totaal aantal publieke laadpunten van e-laad (''''strategische'''' en op verzoek van e-rijders, opgeteld). Blauw is het aantal publieke oplaadpunten van e-laad geplaatst op verzoek van e-rijders.

Figuur 2: Totaal aantal transacties op alle laadpalen van e-laad, feb 2012 – feb 2013 (kortere maand incl. een vakantie, zichtbaar in een licht dalend verbruik)


Figuur 3: Aantal gebruikte laadpasjes op laadpalen van e-laad, feb 2012 – feb 2013 (kortere maand incl. een vakantie, zichtbaar in een licht dalend verbruik)


Figuur 4: Totale stroomverbruik (in kilowatturen) op laadpalen van e-laad (kortere maand incl. een vakantie, zichtbaar in een licht dalend verbruik)

Figuur 5: Aantal locaties waar geladen wordt met een laadpasje. De term ''''plaats'''' refereert hier aan een geografische kern als een dorp of een stad. Gemeenten bestaan uit meerdere kernen. Laden binnen een plaats op meerdere laadpalen wordt geregistreerd als een plaats.

Figuur 6: Tijdsduur van transacties op laadpalen van e-laad. Transactieduur is de tijd dat de auto op het laadpunt aangekoppeld is. De daadwerkelijk laadtijd kan dus korter zijn.

De statistieken van stichting e-laad zijn ook live te volgen via: http://www.ev-services.net/e-laad/statistics .

Terug naar overzicht
Privacyverklaring