Helft laadpalen EVnetNL volgend jaar in andere handen

Geplaatst op: 6 oktober 2016 Helft laadpalen EVnetNL volgend jaar in andere handen

De helft van de publieke laadpalen van EVnetNL komt naar verwachting per 1 januari 2017 in andere handen. Van de 280 gemeenten die al een keuze gemaakt hebben, kiest 38,2% procent voor overname en 61,8% procent voor voortzetting van de samenwerking met EVnetNL. Maar de gemeenten die kiezen voor overname hebben meer publieke laadpalen van EVnetNL en komen zo op zo’n 50% van de laadpalen. In beide gevallen worden alle laadpalen geschikt gemaakt voor Smart Charging, het met slimme technieken opladen van elektrische auto’s op het meest duurzame moment.

EVnetNL is tevreden over de gang van zaken. Directeur Onoph Caron: “Het basisnet van publieke laadpunten voor elektrische auto’s blijft zo ook de komende vijf jaren behouden voor alle elektrische rijders en krijgt een upgrade. Straks kan op al die palen slim geladen worden. Dat is een enorme stap vooruit.” EVnetNL is bezig met een grote operatie waarin al haar palen geschikt worden gemaakt voor Smart Charging en hoopt eind van dit jaar klaar te zijn.

De ombouw betreft alle palen van EVnetNL of ze nu per 1 januari worden overgenomen door de betreffende gemeente of niet. Hierdoor kan op grote schaal ervaring opgedaan worden met Smart Charging in de praktijk. Daarvoor stelt EVnetNL haar basisnet open voor onderzoeken en praktijktests op dit gebied en werkt zij in het Living Lab Smart Charging samen met onderzoeksinstellingen, bedrijven, overheden en kennis- en innovatiecentrum ElaadNL.

Ook de gemeenten die kozen voor overname van de laadpalen van EVnetNL hebben toegezegd om hun deel van het basisnet van laadpalen de komende vijf jaren in de lucht te houden en deze open te stellen voor onderzoeken in het kader van het Living Lab Smart Charging.

Stand van zaken overdracht

In maart gaf EVnetNL gemeenten de mogelijkheid haar publieke laadpalen over te nemen dan wel de samenwerking met EVnetNL voort te zetten. EVnetNL informeerde alle 341 gemeenten en verzocht hen om voor 1 oktober een keuze te maken. Dat hebben nu al 280  gemeenten gedaan. Nog eens 45  gemeenten gaven een indicatie van hun keuze . Samen is dat 95% van de gemeenten met EVnetNL-laadpalen.

 

 

Overdragen

Continueren

Totaal

%

         

Onbekend

0

0

16

5%

Indicatie

11

34

45

13%

Besluit

107

173

280

82%

 

Directeur Caron is blij dat zoveel gemeenten de palen van EVnetNL overnemen: “De verantwoordelijkheid voor laadinfrastructuur ligt bij gemeenten. Steeds meer gemeenten vullen die rol actief in. Al begrijp ik ook heel goed als met name de kleinere gemeenten met weinig publieke laadpalen een andere keuze maken. In beide gevallen zijn de laadpalen de komende jaren in goede handen.” Voor die gemeenten die kozen voor overdracht van het eigendom en beheer, zorgt EVnetNL voor een soepel overdrachtsproces, met zo min mogelijk gevolgen voor de gebruikers.  

Over EVnetNL

EVnetNL (voorheen stichting e-laad) is nu nog de grootste beheerder van publieke laadpunten in Nederland. EVnetNL beheert een basisnet van publieke laadpunten in 341 gemeenten. Er werd in 2015 in totaal 3.862.486 kWh opgeladen op de bijna drie duizend laadpunten van EVnetNL. Dat gebeurde in 457.686 laadbeurten. Het is genoeg stroom om 482x  de wereld rond te rijden, (gerekend met een gemiddelde van 5 kilometer rijden op 1kWh en met een omtrek van de aarde van 40.075 km).

Over Smart Charging

Er komt steeds meer duurzame stroom uit zon en wind. Die groei gaat zo hard dat we straks op bepaalde momenten zelfs meer aanbod van stroom hebben dan er vraag is. Om die overvloed ten volle te benutten, zullen we stroom op moeten slaan en op het beste moment gaan gebruiken. Hoe? Dat kan het beste door de snel groeiende vloot van elektrische auto’s slim op te laden via Smart Charging. Met moderne en slimme technieken zorgen we dat de elektrische auto op het juiste moment geladen wordt: bijvoorbeeld midden in de nacht als het hard waait en er verder weinig vraag naar stroom is. Of in de middag als de kracht van de zon het grootst is.

Meer over het Living Lab Smart Charging: https://www.youtube.com/watch?v=Hfd-5eSdwKs

 

 

Terug naar overzicht
Privacyverklaring