Grootschalige Europese Smart Charging-proef op palen EVnetNL afgerond

Geplaatst op: 20 december 2019 Grootschalige Europese Smart Charging-proef op palen EVnetNL afgerond

Het blijkt goed mogelijk om de snelheid van het laden van elektrische auto’s op grote schaal met algoritmes aan te sturen. Dat laten de resultaten zien van een Smart Charging-proef op zevenhonderd publieke laadpalen van EVnetNL. Als onderdeel van het Europese INVADE-project zijn deze virtueel gebundeld en verdeeld over twee gasloze wijken waar in de toekomst grote concentraties van ladende elektrische auto’s worden verwacht. Algoritmes stuurden vervolgens gedurende 160.000 laadsessies de snelheid van het laden aan. In de helft van de sessies werd de laadsnelheid in geringe mate aangepast om zo een virtuele overbelasting van het net te voorkomen.

Projectleider van ElaadNL Marisca Zweistra: ‘Om ervaring op te doen voor de toekomst, is het van groot belang om nu proefprojecten te doen, zodat we op tijd weten wat wel en niet werkt. Daarom is in deze proef gedaan alsof de ruim 700 publieke laadpalen (met in totaal meer dan 1.000 laadpunten) van EVnetNL in twee wijken staan; één in Ede (Doesburgerbuurt) en één in Arnhem (Schuytgraaf-Noord). Daarmee simuleren we een scenario waarbij er sprake is voor 100 procent EV-gebruik in de toekomst.’

1-twee-wijken-invade

Figuur 1. Virtuele verdeling van de bestaande laadpalen over twee wijken.

2-manieren-van-sturing

Figuur 2. Vergelijking tussen sessies waarbij bijgestuurd werd en waarbij dat niet nodig was. Te zien is dat in de avonduren meer wordt bijgestuurd, maar dat in die periode de aansluittijd ook erg lang is. Als de aansluittijd langer is dan biedt dat meer mogelijkheden om het laden aan te passen zonder dat de gebruiker er iets van merkt.

In de INVADE-proef is ervoor gekozen om de aansturing via algoritmes op een zodanige manier uit te voeren dat gebruikers er weinig tot niets van merkten. Voor publieke laadpalen is het al gebruikelijk dat wanneer op één laadpaal twee auto’s tegelijkertijd willen laden, de laadsnelheid van beide auto’s wordt verlaagd. Binnen het INVADE-project is gebruik gemaakt van dezelfde ruimte. Ook met deze minimale aanpassingen in het laadvermogen konden de onderzoekers aantonen dat de speciaal voor dit project door ElaadNL ontwikkelde Smart Charging algoritmes werken.

3-effect-algoritmes

Figuur 3. Het effect van het Smart Charging algoritme op de laadsessies. Wanneer het gevraagde laadvermogen over de beschikbare capaciteit dreigde te gaan (rode lijn in de middelste figuur) werd het Ampèrage van alle lopende sessies naar beneden bijgesteld (onderste figuur).

Conclusies

Uit het project is een aantal interessante conclusies te trekken:

  1. Het grootschalig aansturen van de snelheid van het laden van elektrische auto’s bij publieke laadpalen werkt.
  2. Door de geringe mate van aanpassing (niet onder de 13 Ampère) was het effect voor de gebruiker nauwelijks te merken.
  3. Het aansturen gebeurde in de helft van de sessies en liet duidelijke seizoensinvloeden zien. In de winter is vaker aansturing van het laden nodig. Dat komt omdat er dan meer stroomvraag is, bijvoorbeeld uit warmtepompen. Daardoor kom je sneller bij de maximale belasting van het lokale stroomnet en de transformator en is bijsturing van het laden gewenst. In de wintermaanden bleek bovendien de tijdens het experiment gehanteerde ondergrens van 13 Ampère niet toereikend om onder de maximale (virtuele) netbelasting te blijven. Seizoensinvloeden zullen dus een rol moeten spelen bij Smart Charging strategieën.

4-hours-over-limit

Figuur 4. Overzicht van aantal uren per maand waarbij de gekozen ondergrens van 13A niet laag genoeg was om binnen de capaciteitsgrenzen te blijven, en de laadsessies dus fictief voor overbelasting van het net zorgden. Er is een duidelijk seizoenseffect zichtbaar.

Over Smart Charging

Op dit moment zijn er geen problemen op het stroomnet bij het laden van elektrische auto’s. Als de aantallen auto’s flink toenemen, kunnen we wel voor uitdagingen komen te staan. Omdat er buiten de piekuren een overvloed aan ruimte op het net is hoeven er geen problemen te ontstaan als we het laden van de auto’s onderling kunnen coördineren en spreiden door ze slim te laden (Smart Charging). Een auto kan gewoon ingeplugd worden en daarna wordt het tijdstip en de snelheid van laden automatisch geoptimaliseerd voor het gebruik van duurzame energie uit zon en wind en voor het ontlasten van het stroomnet tijdens piekuren.

Over INVADE

INVADE is een Europees gesubsidieerd project vanuit het Horizon 2020 Research and Innovation programma. De afkorting INVADE is afgeleid van de doelstelling voor het INtegreren van elektrische Voertuigen en bAtterijen in het distributienet voor de ontsluiting van geDistribueerde en gecentraliseerde Energieopslag.

Het INVADE project is gestart op 1 januari 2017 en loopt tot eind 2019. In het project werken 12 partners samen op 5 proeflocaties (Nederland, Noorwegen, Duitsland, Spanje en Bulgarije). Uitgebreide informatie over het INVADE-project is te vinden op: https://h2020invade.eu/

Zie voor een korte film over het Nederlandse deel van het INVADE project: https://www.youtube.com/watch?v=Uv40xWUllYc

horizon-2020

Zie ook: Laadpalen EVnetNL onderdeel Europese Smart Charging proef https://www.evnet.nl/nieuws/laadpalen-evnetnl-onderdeel-europese-smart-charging-proef/

Terug naar overzicht
Privacyverklaring