Gebruik laadpalen EVnetNL laat opkomst volledig elektrische auto zien

Geplaatst op: 28 november 2018 Gebruik laadpalen EVnetNL laat opkomst volledig elektrische auto zien

Het aantal volledig elektrische auto’s dat laadt op de publieke laadpalen van EVnetNL stijgt. Die conclusie kan getrokken worden na analyse van het stroomgebruik op de EVnetNL laadpalen. Er wordt dit jaar vaker met een hoger vermogen en een hogere energievraag geladen dan in 2017 en 2016. Deze kenmerken horen bij volledig elektrische auto’s. Het aantal plug-in hybrides dat gebruik maakt van de EVnetNL laadpalen daalt licht.

Het aantal volledig elektrische auto’s in Nederland stijgt dit jaar sneller dan voorgaande jaren. In de eerste 10 maanden van 2018 is dit aantal met 62 procent gestegen, terwijl in 2016 en 2017 binnen dezelfde periode het aantal met respectievelijk 8 procent en 40 procent steeg. Op dit moment rijden er 35.965 volledig elektrische auto’s rond in Nederland. Het aantal plug-in hybride auto’s, die naast een elektromotor ook een verbrandingsmotor hebben, is netto wat gedaald. (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Ook bij EVnetNL is de toename van volledig elektrische auto’s zichtbaar. Dit blijkt uit analyse van het gebruik op de publieke EVnetNL laadpalen. Volledig elektrische auto’s laden doorgaans met een hoger laadvermogen en nemen meer energie af per laadsessie dan plug-in hybride auto’s.

Laadvermogen

Met laadvermogen bedoelen we de snelheid van laden: hoe meer energie er in dezelfde tijd geladen kan worden, hoe hoger het laadvermogen. Plug-in hybride auto’s laden doorgaans met een laadvermogen onder de 4 kilowatt en volledig elektrische auto’s met een laadvermogen boven de 4 kilowatt. Uit onze laaddata kunnen we afleiden dat steeds meer laadsessies met laadvermogens boven de 4 kilowatt opladen. Figuur 1 geeft de laadvermogens van alle laadsessies  op laadpalen van EVnetNL weer in 2016, 2017 en 2018. Uit de figuur kunnen we aflezen dat in 2018 meer dan 20 procent van alle laadsessies met een laadvermogen boven de 4 kilowatt opladen. In 2017 was dit 12 procent en in 2016 10 procent. Een duidelijke stijgende lijn.

Energievraag

Ook zien we dat de energievraag per laadsessie sneller toeneemt in 2018 ten opzichte van voorgaande jaren. Met energievraag bedoelen we de hoeveelheid energie die een auto kan laden: hoe groter de energievraag, hoe meer energie een auto in totaal kan laden. Figuur 2 toont de energievraag in 2016, 2017 en 2018. Uit de figuur valt af te leiden dat een steeds groter aantal laadsessies meer dan 20 kilowattuur per sessie afneemt. Het aandeel van laadsessies met een afname boven de 20 kilowattuur ligt in 2018 op 10 procent. In 2017 lag het aandeel van sessies met meer dan 20 kilowattuur nog op 5 procent van alle laadsessies en in 2016 lag dit rond 3 procent. Ook hieraan valt af te lezen dat steeds meer volledig elektrische auto’s gebruik maken van de EVnetNL laadpalen.

Figuur 1: Laadvermogens van laadsessies op EVnetNL laadpalen

Figuur 2: Energievraag van laadsessies op EVnetNL laadpalen

Terug naar overzicht
Privacyverklaring