EVnetNL overgenomen door PARKnCHARGE

Geplaatst op: 31 juli 2020 EVnetNL overgenomen door PARKnCHARGE

EVnetNL, beheerder van 1.650 publieke laadpunten verspreid over Nederland, is overgenomen door PARKnCHARGE (meer info in onze FAQ). Hiermee is de continuïteit van het pioniersnetwerk voor openbaar laden voor langere tijd gegarandeerd. De overname is de uitkomst van een proces gericht op overdracht dat door stichting EVnetNL in 2019 is gestart en op 31 juli 2020 is afgerond met het tekenen van de verkoopovereenkomst. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de overgang van het beheer van de laadpalen soepel en gebruiksvriendelijk verloopt, zowel voor gebruikers van de palen als voor de 200 gemeenten waar de palen staan. 

Onoph Caron, directeur van ElaadNL en tot vandaag ook directeur van EVnetNL, kijkt tevreden terug op de rol die EVnetNL (begonnen als stichting e-laad) gespeeld heeft bij de succesvolle introductie van elektrisch rijden in Nederland: “Toen de netwerkbedrijven in 2009 met stichting e-laad begonnen, waren er nog vrijwel geen elektrische auto’s. We wilden elektrisch vervoer een flinke zet geven en namen daarin het voortouw. Dat pionieren heeft de samenleving veel opgeleverd. Tegenwoordig staat in elke wijk altijd wel ergens een elektrische auto te laden.” Volgens Caron was de tijd rijp om de volgende stap te zetten: “We hebben het afgelopen jaar een heel zorgvuldig proces doorlopen dat nu succesvol is afgerond. De overname van EVnetNL betekent continuïteit van het opgebouwde basisnet van publieke laadpunten.” 

Basisnet publieke laadpalen sinds 2009 


EVnetNL is een initiatief van de Nederlandse netwerkbedrijven en begon al in 2009, toen nog als stichting e-laad, met het plaatsen van gratis publieke laadpalen voor elektrische auto’s. Door een basisnet van publieke laadpunten aan te leggen wilden ze het kip-ei-probleem van elektrisch rijden doorbreken en onderzoek doen naar de impact van het laden op het stroomnet. Iedere gemeente kon een aantal gratis laadpunten van stichting e-laad op strategische plekken laten plaatsen en inwoners die elektrisch gingen rijden konden een publieke laadpaal in de straat aanvragen in deelnemende gemeenten. Zo heeft stichting e-laad de grootschalige introductie van elektrisch rijden mede mogelijk gemaakt. 

Na een periode waarin in vrijwel elke gemeente in Nederland palen zijn geplaatst en dit vaak de enige publieke palen in een gemeente waren, kwamen er steeds meer partijen die publieke palen gingen plaatsen. Dit was het gevolg van concessies die gemeenten en provincies uitgaven of van het invoeren van een ‘vergunningenmodel’ voor laadpalen. Hiermee kon de succesvolle pioniersperiode afgerond worden en de taak van het plaatsen van nieuwe publieke laadpalen aan een steeds volwassener wordende markt over gelaten worden. In 2014 splitste de stichting e-laad in ElaadNL en EVnetNL. ElaadNL werd het kennis- en innovatiecentrum voor het slim en duurzaam opladen van elektrische auto’s met een focus op onderzoek naar Smart Charging. En EVnetNL verzorgde het beheer van het bestaande basisnet van toen bijna 3.000 publieke laadpalen voor elektrische auto’s.   

kaart_Nederland_evnetnl

Om continuïteit van het beheer van het basisnet van publieke laadpunten te kunnen garanderen, was toen het voortzetten hiervan onder EVnetNL de beste optie. In de jaren erna (2016) is alle 341 deelnemende gemeenten de mogelijkheid geboden om de palen over te nemen en het beheer ervan over te dragen aan een marktpartij. Uiteindelijk bleven 200 gemeenten bij EVnetNL en daarmee behield zij het beheer over ongeveer de helft van het netwerk. In 2019 is een proces gestart om dit netwerk te laten overnemen door een partij die continuïteit voor langere termijn kan bieden. Dit met het oog op behoud van de beschikbaarheid van deze palen voor gebruikers en gemeenten.    

Over PARKnCHARGE 


PARKnCHARGE realiseert laadpalen en laadpleinen voor elektrische auto’s. PARKnCHARGE ontzorgt bedrijven, gemeenten en elektrische rijders en doet dat slim. Zo maakt PARKnCHARGE elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk. Samen dragen we bij aan de transitie naar emissievrije mobiliteit.

Op de foto: Onoph Caron (EVnetNL & ElaadNL) en Gerwin Hop (PARKnCHARGE) 

Zie ook het bericht van PARKnCHARGE over de overname van EVnetNL: www.parkncharge.nl/nieuws  

Terug naar overzicht
Privacyverklaring