E-laadpalen functioneren op hoog niveau

Geplaatst op: 14 april 2014 E-laadpalen functioneren op hoog niveau

Stichting e-laad heeft het hoge serviceniveau van haar publieke laadpunten het afgelopen jaar vast weten te houden. Dit blijkt uit de door e-laad verzamelde informatie over het jaar 2013. Tegelijkertijd is het gebruik van de laadpunten door de toename van (semi-)elektrische auto’s flink gestegen.

Stichting e-laad heeft het afgelopen jaar haar aantal publieke laadpunten verder uitgebreid van 2.314 aan het begin van 2013 tot 2.819 laadpunten op 31 december 2013. Een graadmeter voor het serviceniveau is het aantal storingsmeldingen ten opzichte van het aantal transacties (zie figuur 1). Met een storingsmelding wordt een melding bij het e-laad storingsnummer (uitgevoerd door de ANWB alarmcentrale) bedoeld. Een storingsmelding hoeft niet gelijk te staan aan een echte storing. Een gebruikersfout of een ongeldige laadpas wordt ook geregistreerd als melding. Uit figuur 1 blijkt dat e-laad het hoge serviceniveau van de tweede helft van 2012 heeft kunnen doorzetten in 2013. Gemiddeld over een heel jaar gekeken, is het percentage storingsmeldingen zelfs afgenomen.

Uptime verder omhoog
De gemiddelde ‘uptime’ van de laadpunten is in 2013  met 97% opnieuw gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar toen het nog 95% was, zie figuur 2. Ook hier zien we dat het hoge niveau dat de tweede helft van 2012 is ingezet in 2013 gehandhaafd is.

Met ‘uptime’ wordt de tijd bedoeld dat de laadpunten zijn verbonden met het backofficesysteem. Bij ‘downtime’ is het laadpunt in storing of is de verbinding tussen het backoffice en het laadpunt verbroken. Oorzaken zijn bijvoorbeeld het wegvallen van de telecommunicatie of een stroomstoring. Toch is het in veel gevallen nog steeds mogelijk te laden aan een laadpunt dat op dat moment geen verbinding met het backoffice heeft. Als de laadpunten wel verbonden zijn met het backofficesysteem dan is stichting e-laad overigens beter in staat om op afstand e-rijders (telefonisch) te assisteren bij eventuele problemen, een diagnose te stellen en te adviseren. Te denken valt aan het op afstand ontgrendelen van een laadkabel of een controle van de laadpas op geldigheid.

Toename in gebruik
Door de toename van het aantal laadpunten van stichting e-laad, maar zeker ook door de sterke groei van het aantal (semi-) elektrische auto’s in Nederland, is het gebruik van de laadpunten van e-laad het afgelopen jaar sterk gestegen. In december 2012 vonden er ongeveer 12.500 transacties plaats op de laadpunten van e-laad, terwijl dit er in december 2013 meer dan 35.000 waren.

De vele nieuwe types (semi-) elektrische auto’s zorgden ook voor een grote groep van automobilisten die voor het eerst kennis maakten met elektrisch rijden en bijbehorende laadpunten. Ondanks enkele opstartproblemen, kunnen al deze nieuwe auto’s laden op de publieke laadpunten en heeft het geen grote invloed gehad op het serviceniveau van stichting e-laad.

Service blijven verbeteren
Stichting e-laad heeft zich voor 2014 ten doel gesteld de ‘uptime’ constant te houden op het huidige hoge niveau, en daarnaast het serviceniveau van haar laadpunten nog verder te verbeteren. Een hele uitdaging: de laadpunten worden steeds intensiever gebruikt en ook het aantal verschillende type (semi-) elektrische auto’s op de Nederlandse wegen blijft toenemen. Maar met behulp van de kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan bij e-laad en haar toeleveranciers, wordt deze uitdaging vol vertrouwen aangegaan.

Terug naar overzicht
Privacyverklaring