Basisnet laadpalen elektrische auto’s wordt slim

Geplaatst op: 17 maart 2016 Basisnet laadpalen elektrische auto’s wordt slim

EVnetNL gaat het basisnet van publieke laadpunten voor elektrische auto’s in Nederland slim maken; door het toepassen van Smart Charging kunnen elektrische auto’s op het meest duurzame moment opgeladen worden. Bijvoorbeeld als midden in de nacht de wind hard waait en er weinig vraag naar stroom is. Ook stelt EVnetNL haar basisnet open voor onderzoeken en praktijktests op het gebied van Smart Charging en zoekt samen met gemeenten, regionale netbeheerders en kennis- en innovatiecentrum ElaadNL naar mogelijkheden om lokale opwek van duurzame stroom te koppelen aan het laden van elektrische auto’s op EVnetNL-palen.

EvnetNL heeft toen het nog stichting e-laad heette samen met gemeenten aan de basis gestaan van publiek laden van elektrische auto’s in Nederland. Nu zet de beheerder van bijna 3.000 publieke laadpunten de volgende stap: het basisnet upgraden tot een slim net. Hierdoor kan op grote schaal ervaring opgedaan worden met slim laden oftewel Smart Charging in de praktijk. Daarvoor stelt EVnetNL haar basisnet open voor onderzoeken en praktijktests op dit gebied en werkt zij samen met ElaadNL dat het initiatief neemt voor een nationaal Living Lab Smart Charging.

Ook onderzoekt EVnetNL met diverse gemeenten de mogelijkheden om het laden van elektrische auto’s te koppelen aan de lokale opwek van duurzame energie in eigen gemeente of regio: de lokale laadkracht projecten.

Directeur Onoph Caron over de toekomstplannen van EVnetNL: “Met de stap van basisnet naar een slim net wil EVnetNL een bijdrage leveren aan de uitbouw van het succes van elektrisch rijden en laden in Nederland. Samen kunnen we van Nederland de proeftuin van Europa maken voor Smart Charging. Straks is kunnen laden niet langer de norm maar slim kunnen laden.”

Caron verwacht dat de plannen goed ontvangen worden door gemeenten en andere betrokken partijen. “De eerste geluiden zijn positief. We koppelen met het slim maken van ons basisnet twee belangrijke transities aan elkaar, lokale opwek van duurzame stroom en duurzame mobiliteit. Daar werken gemeenten ook hard aan.”

Eigendom laadpalen overdragen
EVnetNL biedt daarbij voor het eerst de mogelijkheid aan gemeenten om de palen over te nemen. Dit biedt een kans voor gemeenten die actief zijn op het gebied van publieke laadinfrastructuur om de palen van EVnetNL bij de overige publieke palen te voegen.

Caron over deze stap: “De verantwoordelijkheid voor laadinfrastructuur ligt bij gemeenten. Zij moeten die rol actief invullen en steeds meer gemeenten doen dat ook. Daarom gaat EVnetNL daar waar dat al kan haar laadinfra aan gemeenten overdragen.”

Gemeenten die nog langer ondersteuning van EVnetNL willen, kunnen die krijgen voor een extra periode van vijf jaren. EVnetNL vraagt gemeenten om uiterlijk 1 oktober 2016 hierin een keuze te maken.

Als gemeenten kiezen voor overdracht van het eigendom en beheer, zorgt EVnetNL voor een soepel overdrachtsproces, met zo min mogelijk gevolgen voor de gebruikers.  Ook zorgt EVnetNL voor een upgrade van de palen zodat ze Smart Charging geschikt zijn. Van de gemeente vraagt EVnetNL continuïteit van de laadpalen voor ten minste vijf jaar zodat het basisnet behouden blijft en het openstellen van het net voor onderzoek en praktijktests op het gebied van Smart Charging.

Gemeenten ontvangen van EVnetNL vanaf dinsdag 22 maart meer informatie. Daarna gaat EVnetNL (in regionaal verband) met gemeenten in gesprek.

Figuur 1. Overzicht laadpalen van EVnetNL verspreid over Nederland. Rood zijn de laadpalen die al geschikt zijn voor Smart Charging.

Terug naar overzicht
Privacyverklaring